Disclaimer

Willaarts en Willaarts spant zich tot het uiterste in om haar website(s) betrouwbaar te doen functioneren en betrouwbare informatie te doen bevatten. Willaarts en Willaarts wijst elke aansprakelijkheid in relatie tot elk gebruik van haar website(s) of de inhoud daarvan jegens elke partij af. Willaarts en Willaarts is niet aansprakelijk voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade of enige andere schade - van welke aard en tengevolge van welke oorzaak dan ook - welke is ontstaan door het gebruik van haar website(s) of de inhoud daarvan.

Willaarts en Willaarts is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van de op haar website aangeboden links naar andere websites.

Willaarts en Willaarts behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving haar website(s) en/of de inhoud daarvan te actualiseren, corrigeren of anderszins te wijzigen.

Copyright

Al het materiaal dat getoond wordt op deze website is eigendom van Willaarts en Willaarts en is beschermd door copyright, handelsmerk en andere intellectuele rechten. Het materiaal mag alleen gebruikt en geprint worden voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden. Het materiaal mag niet worden gereproduceerd, verspreid, verkocht of gepubliceerd zonder dat daarvoor schriftelijke goedkeuring is verkregen van Willaarts en Willaarts. Voor meer informatie over het gebruik van het materiaal, kunt u contact opnemen met Willaarts en Willaarts.

 

© 2024, Willaarts en Willaarts | Disclaimer | Privacy policy

Alle aanbiedingen zijn niet meer dan een uitnodiging tot het doen van een bod.